Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

VÄLKOMNA!

Vi välkomnar ALLA medlemmar, icke medlemmar och potentiella medlemmar som har ett intresse som rör våra näringar.

Det är otroligt spännande att vi förutom representanter från våra egna näringar också har med oss tågbranschen och åkarna. Detta är nog första gången vi går över gränsen och bjuder in andra trafikslag.

Vi står inför en grön omställning. Vad kan sjöfarten ta till för att klara klimatmålen? Vi befinner oss mitt i en pandemi. Kommer passagerarna tillbaka? Mer gods skall gå med sjöfart, men hur ser man på överflyttning av gods inom övriga transportslag? Och hur ser transportköpare på sjöfart, kontra tåg och lastbil?

Ovan är några frågor som i år kommer belysas av årets talare. Först ut är ABB samt SMTF som kommer beröra marin teknik, vad vi står inför och vilka behov som finns. Vidare kommer vi få ta del av passagerarsjöfartens utmaningar under pågående pandemi och framtida sjöfart genom att lyssna till Tallink Silja. Därefter har vi tre spännande talare. Vi får lyssna till röster inom överflyttning med olika trafikslag, såsom transportköpare via Söderenergi, tågnäring via Green Cargo samt lastbilsfrakt via Sveriges Åkeriföretag.

Sprid gärna inbjudan vidare i era organisationer och företag.

 

Vi, Joachim Glassell och Rebecca Dalén, önskar er alla ett varmt digitalt välkomna till en unik eftermiddag!

 

Plats: Digitalt via Zoom
Datum: 25 mars
Tid: 14:30- ca 17:00

Efter din anmälan kommer länk till konferensen att skickas ut ett par dagar innan eventet.

 

ANMÄLAN TILL KONFERENS HÄR

 

TALARE

ABB
Tema Marin Teknik

Från fossilt till Zero

Jörgen X Karlsson, från ABB Marine, kommer att berätta om resan från fossilt till Zero med hjälp av olika drivmedel.

Vi får också en kunskap om olika batterilösningar, användning av bränsleceller, laddning av batterier med kajarrangemang och vad sjöfarten kan vinna med energieffektivisering och digitalisering.

Idag finns stora möjligheter inom nationell sjöfart både inom passagerartrafiken samt godstrafiken. Vi kommer få ta del av några referenser och exempel.

 

SMTF
Tema Marin Teknik

Omställning och utmaningar

Fredrik von Elern, Verksamhetsansvarig på Svenskt Marintekniskt Forum, menar att omställningen inom sjöfarten innebär både utmaningar och möjligheter för den Svenska Marintekniska näringen.

Fossilfri drift och digitalisering innebär en spännande framtid. Kompetensförsörjningen är redan idag en utmaning för branschen.

Teknikförändringarna i branschen kommer att kräva nya åtgärder och nytt tänkande för att Svensk Marinteknisk näring fortsatt skall kunna hävda sig på en internationell marknad.

 

TALINK SILJA
Tema Passagerarsjöfart

Framtidens resande på Östersjön

Erika Janson, Kommunikationschef på Tallink Silja AB, tar oss med på resan under ett år med pandemin, hur passagerarsjöfarten drabbats och hur Tallink Silja försökt ta sig ur krisen, vägen framåt och framtidens resande på Östersjön.

 

SÖDERENERGI
Tema Överflyttning av gods

Sjöfrakt, en del av logistiksystemet

Olle Ankarling, från Söderenergi, menar att behovet av att kapacitet och kvalitet i sjöfrakter och hamnhantering är förutsägbart och stabilt.

3 miljoner m³ bränsle per år kräver sina transporter och logistik. Vi lägger stor kraft på att minimera klimatpåverkan genom att skapa effektiva och hållbara transporter inom samtliga transportslag.

 

GREEN CARGO
Tema Överflyttning av gods

Samverkan för hållbara logistiklösningar

Erica Kronhöffer, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Green Cargo, kommer att prata om regeringens godstransportstrategi och ambitionen att öka andelen godstransporter via sjöfart och på järnväg.

Hon kommer också ge goda exempel på hållbara logistiklösningar där sjöfart och järnväg samverkar.

 

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
Tema Överflyttning av gods

På väg mot fossilfria godstransporter 

Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag, talar om att behovet av godstransporter förväntas fortsätta att öka.

Utmaningen är att medverka till effektivare, mer klimatsmarta, trafiksäkra och ekonomiskt hållbara godstransporter. Alla trafikslag behövs och behöver effektiviseras men kompletterar varandra mycket mer än de konkurrerar. Barriärer behöver röjas som ökar tillgång på biodrivmedel och påskyndar elektrifiering. Modulsystem effektiviserar omlastning mellan olika trafikslag.

Till toppen