Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Eftermiddagen består av två delar. Först börjar vi med stämma med start kl. 13:00 och vi beräknar vara klara före kl. 14:00. Det blir i år en digital stämma. Under stämman summerar vi året som varit.
Denna del i eftermiddagen är enbart för medlemmar.

Därefter hoppas vi att ni är med på vår spännande eftermiddag med efterföljande minikonferens. Denna del får flera delta i och lyssna på, även de som ännu inte är medlemmar. Ett separat utskick med anmälan och program går ut till er alla. Sprid gärna Minikonferensens inbjudan till era kollegor och andra som har intresse i våra näringar.

Efterföljande minikonferens startar efter stämman med beräknad start 14:30 till ca.17:00.

Passar på att flagga för att vi under minikonferensen kommer bjuda in fler trafikslag! Bland annat kommer vi att ta upp grön omställning. Vad kan sjöfarten ta till för att klara klimatmålen? Vi befinner oss mitt i en pandemi. Kommer passagerarna tillbaka? Mer gods skall gå med sjöfart, men hur ser man på överflyttning av gods inom övriga transportslag? Och hur ser transportköpare på sjöfart, kontra tåg och lastbil? Únder minikonferensen kommer ni få lyssna till ABB, SMTF, Tallink Silja, Söderenergi, Green Cargo samt Sveriges Åkeriföretag.

Vi, Joachim Glassell och Rebecca Dalén, önskar er alla varmt välkomna!

Share This Story, Choose Your Platform!

Till toppen