Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

SAVE THE DATE 24 SEPTEMBER  DIGITALT

IMO har utsett ”Sustainable Shipping for a Sustainable Planet” till tema för årets Världssjöfartens dag.

Maritimt Forum är huvudarrangör för firandet av Världssjöfartens dag i Sverige. Tillsammans med partners från Lighthouse, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna samt SEKO Sjöfolk  har vi satt ihop ett brett program under eftermiddagen.

Naturligtvis firar  vi tillsammans med medlemmar ur det breda fältet från den svenska sjöfarten. Här möts branschorganisationer, intresseorganisationer, hamnarna, rederierna, shipping-näringen, forskningen och marin tekniska bolag  för att bidra och gemensamt lyfta vår näring.

Gör rum i era kalendrar.

 

PROGRAM

DIGITALT EVENT Teams Live Events

Torsdagen den 24 september kl. 13:00 startar eftermiddagens program.

Länken kommer att öppnas 15 minuter innan start. Du kommer i god tid innan eventets start få en skarp länk till Teams live event. Ha ljudet på och kaffetermosen redo.

Under årets tema ”Sustainable Shipping for a sustainable planet” får vi ta del av maritima näringens betydelse och transportpolitikens utmaningar. Vårens pandemi har skakat om branschen och tagit sjöfarten in i en ny värld och med nya förutsättningar.

Dagens seminarium leds av Joachim Glassell, vd Maritimt Forum samt Rebecca Dalén, Kommunikationsansvarig Maritimt Forum.

Anders Bohman, Ordförande i Maritimt Forum samt samt Anders Hermansson vice vd på Svensk Sjöfart hälsar välkommen.

 

Årets talare

Malin Cederfeldt Östberg (S), som sedan augusti 2020 är statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Johan Büser, socialdemokratisk riksdagsledamot sedan 2014 och ledamot i Trafikutskottet med särskilt ansvar för sjöfartsfrågor. Johan kommer att ge oss en inblick i hur trafikutskottet pratar om den gröna återstarten och hur de ser på sjöfartens roll i detta, men också hur man resonerar kring arbetet som sker i EU.

Hans Rothenberg, moderat riksdagsledamot sedan 2006 och ledamot i näringsutskottet. Hans är sammankallande för riksdagens maritima nätverk och tar upp vikten av information till politiken från näringen.

Maria Stockhouse, moderat riksdagsledamot sedan 2014. Maria är sedan ett halvår ny talesperson när det gäller infrastrukturfrågor och presenterar sig kort för branschen.

Åsa Burman, Verksamhetschef Lighthouse – en neutral samverkansplattforn för sjöfartsforskning och innovation. Är vi på väg mot en hållbar sjöfart och går det tillräckligt snabbt? Åsa Burman ger Lighthouse syn på saken.

Lasse Wallerstedt, KAM Stena Group & Managing Director at Wärtsilä Sweden AB, lyfter marin teknologi och betydelsen för shipping kopplat till hållbarhet. Vi kommer också få insikt i Wärtsiläs pågående arbeten kopplat till digitalisering och framtida möjligheter med smart marin teknologi.

Carl-Johan Söder, Design Manager Wallenius Marine samt Per Tunell, Chief Operating Officer, Wallenius Marine, ger oss inblick i framtida fartygslösningar och hållbar shipping.

Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability, Brand and Communication på Stena Line med Cecilia Andersson, som är Eriks kollega och ordförande i Svensk sjöfarts miljökommitté.

Pia Berglund, nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart på Trafikverket. Pia ger en matnyttig spaning på accelererande trender, en grön omstart och en sjöfart i en ny värld.

Eric Tedesjö, är ny på posten som branschchef för Sveriges hamnar och infrastruktur på Transportföretagen som ger sin bild av hamnarnas viktiga roll och nav.

 

Avslutning

Sista ord och sammanfattning av dagen.

VÄLKOMNA!

ANMÄL DIG HÄR

Share This Story, Choose Your Platform!

Till toppen