Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

 

”New Technologies for greener shipping”, så lyder IMOs tema för årets Världssjöfartens dag för vilken Maritimt Forum är huvudarrangör av för årets firande i Sverige. Naturligtvis lyfter vi dagen tillsammans med medlemmar ur det maritima klustret.

Här möts branschorganisationer, intresseorganisationer, hamnar, rederier, shipping-näringen, forskningen och tekniska bolag med marin teknik för att bidra och gemensamt lyfta våra näringar.
Plats: Göteborgs Stadsmuseum
Norra Hamngatan 12

”Ny teknik för en grönare sjöfart” återspeglar behovet av att stödja en grön omställning av sjöfartssektorn till en hållbar framtid. I kommande program önskar vi lyfta fram maritim innovation, forskning, utveckling och ny teknik samt kunna ge inspel från olika maritima näringars behov och deras syn på framtidens maritima näringar.

Förhandsanmälan krävs (först till kvarn gäller) – dock senast den 27 september.
Efter tisdagen den 27 september kan vi bara ta emot enstaka anmälningar i mån av plats.
Anmälan görs på nedan länkar.

 

Anmäl dig till VÄRLDSSJÖFARTENS DAG HÄR

 

PROGRAM START GÖTEBORGS STADSMUSEUM
13:30-14:00 kaffe intill hörsalen Wallenstam

14:00-14.10 Dagens hållpunkter presenteras av moderator samt några välkomstord av museichefen Carina Sjöholm

14:10-14:20 Välkomsttal
Christine Hanefalk, Maritimt Forum samt
Anders Hermansson, Föreningen Svensk Sjöfart

14:20-14:30 Björn Garberg, nationell sjöfartssamordnare på Trafikverket
– Genom gröna sjöfartskorridorer ställer sjöfarten om

14:35-14.45 Maria Stockhaus (M), Riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet
– Vilka politiska satsningar ligger i pipeline?

14:50-15:05 Lars Höglund, Furetank Rederi AB
-Hur kan grön teknologi och regler för handelsfartyg skapa vinst både för rederi och fraktköpare?

15:10-15:25 Christer Bruzelius, Gotland Tech Development AB
– Gotland Horizon – En resa mot fossilfri sjöfart

15:30-15:45 Caroline Båth / Claes Fredriksson, Liquid Wind AB
– E-metanol, en skalbar lösning för omställning av sjöfarten

15:50-16:20 Caroline Ferning, Lighthouse, Jörgen X Karlsson från ABB, Ethan Faghani från Cetasol samt Per-Erik Larsson från METS Technology AB
-En teknikrunda med presentation av inspirerande exempel från marin teknik och forskning

16:20-16:30 uppsamling frågor
Därefter avslutar vi eftermiddagen och tar oss vidare till Sjöfartsmuseet Akvariet för förhandsvisning och mingel

Moderator: Rebecca Dalén, Maritimt Forum

VÄLKOMNA!

 

Följ gärna med oss och fortsätt dagen med oss på Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl Johansgatan 1-3, där du bjuds på förhandsvisning samt mingel där även lättare förtäring erbjuds mellan kl.17:00-18:45

Anmäl dig till efterföljande FÖRHANDSVISNING & MINGEL PÅ SJÖFARTSMUSEET AKVARIET HÄR

Till toppen