Laddar Evenemang

 

IMO har utsett ”New technologies for greener shipping” till tema för årets Världssjöfartens dag.

Maritimt Forum är huvudarrangör för firandet av Världssjöfartens dag i Sverige. Naturligtvis firar vi tillsammans med medlemmar ur det breda fältet från den svenska sjöfarten. Här möts branschorganisationer, intresseorganisationer, hamnarna, rederierna, shipping-näringen, forskningen och marin tekniska bolag för att bidra och gemensamt lyfta vår näring.

”Ny teknik för en grönare sjöfart” återspeglar behovet av att stödja en grön omställning av sjöfartssektorn till en hållbar framtid. I kommande program önskar vi lyfta fram maritim innovation, forskning, utveckling och ny teknik samt kunna ge inspel från olika maritima näringars behov och deras syn på framtidens maritima näringar.

 

Plats: Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg

Efter eftermiddagens program med talare följer en förhandsvisning av Sjöfartsmuseet med efterföljande mingel.

Share This Story, Choose Your Platform!