Eller barlast, är tillfällig last (eller permanent), oftast av vatten för att trimma fartygets stabilitet för säker framdrift. Ballastvatten pumpas in och ut beroende aktuell last. Utan rening kan ballastvattnet medföra att organismer flyttas mellan världshaven vilket på ett negativt sätt kan rubba vattenmiljön och dess ekokedja. Ett säkert och miljöeffektivt hanteringssätt finns idag reglerat i IMOs ballastvattenkonvension.