Bare boat

Bare boat charter, är term för när en befraktare hyr ett fartyg utan besättning och bemannar, driver och underhåller det.

 

2018-05-21T14:29:52+02:00 21 maj, 2018|