EUs vitbok

om transportpolitiken handlar om den gemensamma färdplanen framåt. Rubriken är ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”. Med utgångspunkt i tio mål som bör ses som riktmärken kommer kommissionen att se till att åtgärderna ökar transporternas konkurrenskraft och samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser från transporterna med minst 60% senast 2050.

2018-05-21T14:49:25+02:00 21 maj, 2018|