med fartyg avses ”varje farkost, inklusive ej deplacerande farkost och sjöflygplan, som används eller kan användas till transport på vattnet.” (källa: Internationella sjövägsreglerna)

Fartyg indelas i bl a båtar och skepp. Med skepp avses de fartyg vars skrov har en längd av 12 meter eller mer och en bredd av fyra meter eller mer. Båt är fartyg vars längd är under 12 meter och bredd är mindre än 4 meter. (källa: Svenska sjölagen)