Fartygsagent

är rederiets, befraktarens eller befälhavarens ombud i land och fungerar en som sambandscentral vid ett hamnanlöp. Ingår i det större begreppet skeppsmäklare.

2018-05-21T14:50:23+02:00 21 maj, 2018|