maskinbefäl med ansvar för maskin och teknisk utrustning ombord. På större fartyg finns både förste och andre fartygsingenjör, liksom en teknisk chef/maskinchef.