motsvarar ungefär 159 liter och är en enhet för handel med olja.