Feederfartyg

är fartyg som efter omlastning i stora hamnar för den transoceana trafiken (exempelvis Rotterdam och Hamburg) transporterar godset vidare till mindre hamnar. Feederfartygen går ofta i europeisk närsjöfart.

2018-05-21T14:52:38+02:00 21 maj, 2018|