är definitionsmässigt en förlängning av en transocean sjötransport (samma konossement dvs combined bill of lading). Ett slags matartrafik från stora transoceana hamnar till mindre hamnar i Europa.  I praktiken ofta del av närsjöfarten.