Fjärrfart

är annan fart än inre fart och närsjöfart. Fjärrfart innebär svenskflaggade lastfartyg som går i utrikes trafik, utanför närfartsområdet med gränslinjen Hanstholm-Lindesnäs eller Cuxhaven. Används ofta synonymt med transocean trafik och i skattesammanhang.

2018-05-21T14:57:10+02:00 21 maj, 2018|