på det maritima området i Sverige finns idag på Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Sjöfartshögskolan/Linnéuniversitetet, Uppsala och Stockholms universitet, SSPA, SP och IVL Svensk Miljöinstitutet. I Malmö finns World Maritime University.
Marinbiologisk forskning finns bl.a. vid Göteborgs universitet med Sven Lovéns centrum för marina vetenskaper, Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Andra myndigheter som arbetar med maritima och marina frågor är bl.a. Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Militärhögskolan. Havsmiljöinstitutet har en roll som centrum för havsmiljöanalys. I Sverige finns också det maritima kompetenscentret Lighthouse.