är en transport av olika typer av gods och varor med bil, tåg, båt eller flyg.