Hamnstatskontroll

är kontroll av utländska fartyg som anlöper en svensk hamn i avsikt att kontroller att internationella regelverk efterlevs.

2018-05-21T15:01:25+02:00 21 maj, 2018|