Handelsflotta

gods- och passagerarfartyg registrerade i ett visst land. Handelsflottans storlek, mätt i dödvikt, visar den samlade och  totala lastkapaciteten.

2018-05-21T15:02:00+02:00 21 maj, 2018|