gods- och passagerarfartyg registrerade i ett visst land. Handelsflottans storlek, mätt i dödvikt, visar den samlade och  totala lastkapaciteten.