eller air draught, innebär den segelfria höjden för ett fartyg.