Helcom

Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM).
Det styrande organet för konventionen om skydd av den marina miljön i Östersjöområdets , den s k Helsingforskonventionen.

2018-05-21T15:12:32+02:00 21 maj, 2018|