ILO, International Labour Convention

är ett FN-organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO har som mål att främja social rättvisa och goda arbetsvillkor, samt värna fackliga rättigheter.

2018-05-21T15:13:05+02:00 21 maj, 2018|