IMO, International Maritime Organization

är ett regelsättande FN-organ inriktat på sjöfartsskydd och sjösäkerhet samt arbetet med att minska fartygs negativa miljöpåverkan.

2018-05-21T15:13:26+02:00 21 maj, 2018|