är ett annat begrepp för inlandspråmar, pråmfartyg – fartyg i den EU-klassade inlandssjöfarten.