är generellt klassade för zon 3, men vissa nationella regler kan åläggas fartyg för zon 1 och 2. EUs regelverk för inre vattenvägar och europeisk inlandssjöfart heter Direktiv 2006/87.