inlandsfartyg och pråmfartyg, (engelskans barge) är en modern typ av pråm. Denna typ av fartyg är vanlig på den europeiska kontinenten och trafikerar EU-klassade inlandsfarvatten. Det finns olika typer av inlandspråmar för godstransporter, t ex tankpråmar, bulkpråmar, containerpråmar och bilpråmar. Inlandspråmar kan ha egen motor eller sakna egen framdrift. De pråmar som saknar egen motor kopplas ihop med  s k push- barges, korta bogserpråmar,  som skjuter ett antal pråmar framför sig i konvojer. I storlek är inlandspråmarna mellan längd/bredd 38,5 x 5 meter (350 ton) till typiskt 85×9,50 eller 110×11,4 meter (1 350 ton respektive 3 000 ton). Det finns även inlandsfartyg som är 135 meter långa och fraktar 500 containers (TEU) och tankfartyg som tar 15 000 ton. Inlandsfartygen omfattar även passagerarfartyg.