ISM, International Safety Management Code

är ett standardiserat regelverk för internationella organisationsregler ombord för en säker drift av fartyg och förhindrande av föroreningar.

2018-05-21T15:17:56+02:00 21 maj, 2018|