är ett standardiserat regelverk för internationella organisationsregler ombord för en säker drift av fartyg och förhindrande av föroreningar.