är en tiondel av en distansminut eller en sk nautisk mil, även kallad sjömil.