Kluster

Företag, offentliga aktörer och akademi i samma näring och inom ett geografiskt avgränsat område, se Maritima klustret.

2018-05-21T15:22:33+02:00 21 maj, 2018|