är en enhet för ett fartygs fart. En knop är en distansminut per timme dvs 1,85 km/tim.