Kommersiell sjöfart

Kommersiell sjöfart innefattar både handelssjöfarten, passagerarsjöfarten och den mindre godssjöfarten. Sjöfart finns även i offentlig regi inom t ex Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Trafikverket och t ex Försvarsmakten/Marinen.

2018-05-21T15:27:14+02:00 21 maj, 2018|