trafik som utnyttjar vattenvägen längs kusten. Kustsjöfart, som går mellan nationella hamnar ingår i den inrikes sjöfarten. Kustsjöfart kan också vara en del av en närsjöfartslösning som i sin slinga mellan europeiska hamnar även trafikerar svenska hamnar och/eller längs kusten.