en enkel hamnanläggning, även ett äldre ord för en hamn.