förkortning för flytande biogas, Liquefied Bio Gas.