Lighthouse är en neutral samverkansplattform som sedan 2006 har arbetat för att lyfta fram och främja maritim forskning och innovation i triple helix samverkan mellan industri, samhälle, akademi och institut. 2014 gick Lightouse från att vara ett regionalt kompetenscenter till att bli en nationell plattform med visionen ”Lighthouse – för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö”. Lighthouse partners och medlemmar består av samtliga nationella lärosäten med sjöfartsutbildningar och betydande sjöfartsforskning, redare och branschföreningar, myndigheter och forskningsinstitut. Mer information på www.lighthouse.nu