är trafik där fartyg går mellan bestämda hamnar och efter bestämd tidtabell, oftast med samma typ av last. Till exempel går ofta RoRo-fartyg och containerfartyg i linjesjöfart.