utgör fem av de sju maritima klusterområdena – Transport, Tillverkning/Maritim teknologi, Havet som resurs, Service och Fritid och turism. Offentlig sektor och akademin ingår inte i näringsbegreppet.