är slutdokumentet från den maritima strategiprocessen. Manifestet innehåller klustrets samlade och viktigaste åtgärdspunkter för en långsiktigt stark utveckling.