är EU-projekt – initial ett svenskt – för att utveckla effektivare, säkrare och miljövänligare sjötransporter. Sjöfartsverket leder projektet som är uppdelat i fyra delar; dynamisk och proaktiv ruttplanering, verifikationssystem för sjöbefälscertifikat, kvalitetssäkring av HELCOMs farleder och globalt utbyte av maritim information.