är ett begrepp som myntades av EU-kommissionen 2001. Det är kopplat till kommissionens önskan att åstadkomma en överföring av gods från väg och järnväg till sjöfart. Det inkluderar olika möjligheter till stöd. Motorways of the Sea avser de transportleder som används av närsjöfarten för att knyta samman EUs hamnar och medlemsländer.