är korta bogserpråmar som skjuter pråmar utan egen framdrift framför sig i konvojer.är korta bogserpråmar som skjuter pråmar utan egen framdrift framför sig i konvojer.