Rederiföretag

rederi, ett företag som äger  fartyg och bedriver sjöfart. En äldre vanligt förekommande term är redare, vilket korrekt sett inte syftar på själva rederiföretaget utan på den person som äger det. I Sverige har rederier genom tiderna ofta varit familjeägda. Många är det fortfarande.

2018-05-21T15:43:01+02:00 21 maj, 2018|