om- eller tillbyggnation av ny teknik och nya funktioner på äldre båtar.