roll on roll off, är en teknik för att köra last av och på fartyg samt mellan däcken. RoRo-tekniken har sina rötter i Sverige.