fartyg som transporterar roro-last och passagerare. Färjor med stor tonvikt på passagerare kallas ofta roro/passagerarfartyg.