är det som genererar värden för oss alla och för samhället. Sjöfarten, både offentlig och kommersiell och annan maritim verksamhet genererar stor samhällsnytta för samhället i stort, för industri och handel och för människor i deras vardag och fritid.