Scrubber

är avgasrenare för framför allt svavel. Avgaserna ”tvättas” vilket minskar utsläppen av SOx, svaveloxider. Alla fartyg kan inte installera scrubbers och tekniken är under utveckling på sjösidan.

2018-05-21T15:47:08+02:00 21 maj, 2018|