är fartyg i närsjöfart anpassade för trafik på inre vattenvägar, t ex fartyg som här i Sverige går in i Vänern.