är det europeiskt begreppet för närsjöfart, dvs en intra-europeisk trafik för gods och passagerare mellan europeiska hamnar. Se närsjöfart.