Single-window

är ett begrepp som beskriver möjligheten för transportörer att, på ett enda ställe, interagera med och rapportera information som krävs av myndigheter i samband med transporter (t ex tull, kustbevakning, maritima myndigheter etc). I direktiv från EU ska alla medlemsstater implementera en nationell portal för myndighetsrapportering senast 2015.

2018-05-21T15:49:53+02:00 21 maj, 2018|