är en statlig myndighet och ett affärsverk med ansvar för farleder, lotsning, isbrytning, sjömätning och sjöräddning.